0 - 25   26 - 50   51 - 75   76 - 100  
0 - 25   26 - 50   51 - 75   76 - 100  

20 základních důvodů proč nejsem „demokratem“

1.„Demokraté“ lžou o dějinách. Jen války způsobené kapitalismem, feudalismem a církvemi zabili na území ČR v minulosti asi 1000x více lidí, než jich měli na svědomí komunisté jakýmkoliv způsobem.

2. „Demokrat“ Havel zabil svojí nástupnickou totalitní presidentskou amnestií na 50 lidí, které tito propuštění a amnestovaní zločinci zamordovali. Zničil tak několikaletou práci justice a demoralizoval její aparát. Svým totalitním legálním masovým zločinem prokázal, že „demokrat“ může být i tupý totalitní zmetek pouze se vydávající za demokrata.

3. „Demokraté“ zásadně neotisknou nic, co by jim uškodilo. V rámci „demokracie“ cenzurují sami sebe. Například já jsem napsal asi 100 článků, s kterými jsem v „demokratickém tisku“ ani televizi - ale ani jinde - neuspěl, protože jsem neměl dost „soudnosti“ a psal jsem tak, jak mi „zobák narostl“. „Demokracie“ se prostě musí totalitně vychvalovat. Hlavně v ČT se lže daleko více než za komunistů. Nakonec šéfové ČT jsou na tomto existenčně závislí.

4. „Demokraté“ v ČR chtějí z dělníka udělat „levnou pracovní sílu“, jak často vyhlašují. Podobně uvažoval i Hitler. Cílem 2.světové války byla pyramida – nahoře německý kapitál a horních 10000, pod ním řadový Němec jako dozorce a pod Němci řadový Evropan pracující za nuznou mzdu na Němce a jejich kapitál. Něco jako Říše římská s jistými výhodami pro Římany. Čili nahoře jsou páni s neomezenou mocí a možnostmi – ti VIP a dole jsou kmáni. A nazývá se to „demokracie“. Za Hitlera se tomu říkalo „Třetí říše“.

5. „Demokraté“ vymysleli Ministerstvo „obrany“, které posílá - někdo by mohl říci – cvičené najaté masové průmyslové vrahy do zahraničí, hlavně pak Afghánistánu. Tady lze opět najít souvislost mezi „demokraty“ a Hitlerem. Kdyby tehdy Němci seděli doma na zadku, tak by nebyla 2.světová válka a nebylo by 50 milionů obětí a rozbitá - hlavně pak východní Evropa, která byla málem zničena tou „západní fašistickou kapitalistickou kulturou“. Dnes vraždí toto Ministerstvo obrany ČR v rámci „obrany“ svého území převážně civilisty v Afghanistanu v zájmu „demokracie“. Hitler měl také plná ústa „kulturnosti německého národa a práva na jeho sebeurčení“. Nakonec i fašistické znaky na přilbách některých velitelů v Afghánistánu hovoří jasnou řečí. Nejde-li o shodu s fašismem, pak tu jde přinejmenším o podobnost ne zcela náhodnou.

6. „Demokraté“ jsou pro „tržní kapitalismus“ bez zásahu státu. Vlivem této politiky byly u nás po roce 1989 rozkradeny a zašmeleny majetky v řádu stovek miliard. Byly zavřeny a rozkradeny stovky továren v oblastech, kde na nich byli lidé existenčně závislí. Statisíce lidí přišlo o práci a lidskou důstojnost, ale vše bylo pořádku – bylo to „demokratické“.

7. „Demokratická Západní kultura“ - ale spíš „Západní nekultura evropských mocností“ - může za půl miliardy lidí zabitých v Evropě v minulosti v důsledku válek. Byly to války iniciované kapitalismem, feudalismem a církvemi. Není snad těžké pochopit, že tento zmetek po 2.světové válce už lidé nechtěli a volili ty, kteří přemohli Hitlera a osvobodili je. Tedy komunisty?

8. Presidentův neschopný syn. To je vypsán konkurs na ředitele příspěvkové organizace XYZ. Přihlásí se i syn presidenta, který by jako řadový občan neměl vůbec šanci obstát. Co tím sledují, ptali se zasvěcení. Výsledek se dostavil posléze. Tato organizace dostala 100 milionů sponzorský dar od polostátní firmy a členové této polostátní firmy si zase rozdali stamiliony na ročních odměnách. A nikdo nic nenamítal. Od senátorů a poslanců parlamentu se nějaký odpor ke zlodějinám nedá čekat. Ti se zřejmě naopak inspirují hlavou státu a proto to tady tak vypadá – jsou to zřejmě extrémní zbabělci, co si hlídají to svoje korýtka a svoji farizejskou „demokracii“ a koukají si většinou sami „nahrabat“ v průběhu svého funkčního období.

9. Jsou „demokraté“ něco jako „VIP komunisté“? „Demokraté“ bojují proti komunismu a komunistické myšlence. Komunisté nikdy komunismu nedosáhli a snad ani nechtěli dosáhnout, byla to spíše chiméra na oblafnutí lidí. Vrchních 100000 je však po roce 1989 velice blízko „komunismu pro VIP – neboli komunismu do vlastní kapsy“. Krade se a šmelí zcela bez zábran. Rozkradené banky a majetky a skoro žádný potrestaný. Kupodivu také „demokraté“ ve vládě, senátu a parlamentu ČR jsou už komunismu nadosah!!!!! Mají různé výhody a stále by chtěli další. A nejvíce v tomto oboru zabodoval bývalý president Havel s vymoženostmi svého úřadu, kde směl utrácet prakticky neomezeně, daně snad také neplatil – zřejmě to byl první skutečný komunista v ČR!!!!!! Ten věhlasný „demokrat“, žvanil a popleta, možná i komik a autor absurdních her. Co si nahoře odhlasují, to mají. A nemají toho málo! Kolik oni mají výsad a těžko se najde někdo z nich, kdo by neměl máslo na hlavě z nějaké krádeže a nebo šmeliny či pletichy. Někdy to tak vypadá, že krást, šmelit a pletichařit, to je to, co dělá „demokracii demokracií“ - neboli komunismem pro VIP.

10. „Demokraté“ milují volný obchod. A nejlepším obchodem je v kapitalismu válka. To věděl Hitler, to ví i Bush a to vědí i Tel Avivu. Válka je nejlepší byznys. Proto Židé jako zdatní obchodníci neustále válčí a vyvíjejí nové zbraně na ještě snadnější, masovější a průmyslovější zabíjení lidí, protože obchod je obchod. A jsou následováni „demokratickými“ státy, které také rádi válčí... Oni to ti řadoví Židé a Američané a Češi rádi zaplatí, když se jim to nějak „smysluplně“ podá, že je to tak, pane Havel? No a ti nahoře si namastí kapsu ze zbrojních dodávek a vyzbrojování. A když ne oni, tak ti, co je na tato místa dostali. Vždyť občasná malá a nebo velká válka – o tom ta „Západní kultura“ přece je! Vždyť i ta 2.světová válka je jejich dílem. A byli to i Američané, co podporovali Hitlera v jeho vyzbrojování. A nejen Američané, ale celá ta Západní Evropa - ta „Západní kultura“, které se dnes tak klaníme, protože to úžasně neslo až do té doby, než byly tyto zbraně použity proti nim. Bez zbraní by Hitler mohl pouze jít pást ovce a nebo jít na výlet do Prčic. Je to, jako když prodáte pistoli za 100000 Kč bláznovi od vás z baráku, protože je to výhodné a on pak zastřelí 4 lidi v přízemí, 6 v druhém patře, pak i vtrhne k vám do bytu, všechno rozbije a zabije i vaši dceru. Ale na začátku byl ten výhodný obchod s bláznem, který vám tolik vynesl. Můžete se tedy těšit ze svých peněz, pokud vám nevadí, že zabili vaši dceru a deset lidí ve vašem domě. Kvůli Vám... A válka rozpoutaná demokraty vůbec není genocida civilistů – je to demokratické a smysluplné využití vojáků a techniky k „demokratickému“ procesu – ovšem zapomínají dodat, že i k masovému a průmyslovému vyvražďování obyvatel a ničení jejich majetků, a to bez jakékoliv náhrady. „Totalita a genocida“ je pouze to, když komunističtí policajti zmlátí pár studentů na Národní třídě...před dvaceti lety...

11. “Demokratický“ president Klaus odmítá vlajku EU. Proč? Kdo byl u většiny těch zlodějin a šupáren, co se děly na státním majetku po roce 1989? Pod hlavičkou „demokracie“. Výborně to tady zaběhl, ten nepořádek a ekonomický fašismus a teď byste po něm chtěli, aby mu někdo diktoval, co má dělat a jak se má chovat podle evropských poválečných standart? Ne, to zřejmě nedopustí... A určitě ani neopustí kamarády, kteří mu mohou být prospěšní a on jim. Je přece president a z této vrcholné funkce ve státě se dá dosti vytěžit.

12. „Demokratický“ Dalajláma. Tomu jde o to, aby jeho lidé byli nevzdělaní, žili ve špíně, hladu a modlili se k němu jako ke svatému obrázku. A když se dostanou k nějakému majetku, tak aby tento majetek odevzdali svému „božstvu“. Proto se mu zřejmě nelíbí ta civilizace a zkulturnění Tibetu Číňany, kteří mohou tamějším obyvatelům dát daleko víc, než zimu, hlad, špínu a modlení se ke svému guru.

13. „Demokraté“ jsou přesvědčeni, že každý komunizmus je špatný a zločinný a každý kapitalizmus je výtečný a demokratický. Čili, je to hra na černou a bílou. Stojí si za tím stejně, jako si stál Hitler za „svými ideály“ Nakonec ani ten Hitler by nemohl vzniknout, kdyby měl kapitalismus nějaké svoje mantinely. Někdy prostě moc „demokracie“ škodí a může se z toho vyklubat i Hitler podporovaný vysokým kapitálem Německa a zfanatizovanými davy... Kdyby měli Němci zaplatit Východní Evropě všechno, co tam rozbili a kolik lidí zabili, tak ještě dnes sedí v obytné kuchyni a mají k obědu brambory na loupačku. A venku před domem opřené kolo. OK? Komunismus, stejně jako kapitalismus, může být zločinný.

14. Největšími „demokraty“ na světě jsou samozřejmě „bílí Američané“. Ti, co ukradli původním obyvatelům jejich půdu a většinu z nich průmyslovým způsobem vyvraždili. Skalpy indiánů byly vykupovány a tak se ze zabíjení původních obyvatel stal celkem výnosný byznys. Za skalp ženy nebo dítěte se platilo polovic, ale i tak se tato činnost vyplatila... Heslem bylo – „mrtvý indián, dobrý indián“. Pak tato „Západní kultura“ pokračovala několik set let otrokářstvím, což byla zřejmě také velice „demokratická“ činnost... Bylo to velice podobné modelu, který chtěl zřejmě vybudovat v okupované Evropě i Hitler. Bílí Američané kontra indiáni a černoši v Americe. Jako za Hitlera Němci na jedné straně a zbytek Evropy na druhé straně a pod nimi zřejmě ještě Slované – pokud by je ovšem zfanatizovaní Němci nepovraždili... Jenom „demokratické bílé Američany“ by zde nahradili Němci na těch výsostných pozicích. Nezhlédl se Hitler ve své činnosti náhodou v „americké demokracii“? Že je to tak? No minimálně něco na tom něco pravdy bude, kapitalismus si dosud nevybudoval žádné mantinely a pod pláštíkem „demokracie“ se dají páchat ty nejhorší zvěrstva...

15. „Demokraté“ považují svůj názor za jediný správný a žádných jiných názorů jim není třeba. V ČR je to systém autocenzury. Novináři jsou zde neuvěřitelně zbabělí a omezení. Stejně jako politici. Prezentují se zde pouze názory, které se chtějí slyšet. A jsou to názory „demokratického“ bloku a komunistů. Nikdo jiný se do diskuze nesmí zapojit.

Žádní disidenti zde nejsou, protože ani nemohou být, protože nemají prostor. Já sám jsem napsal asi 100 článků proti současnému stylu vedení této společnosti, ale žádný z nich nemohl být otištěn v našem „demokratickém tisku“, kde není ani za mák skutečné svobody a demokracie. Jsme drceni totalitou nejhrubšího zrna, podporovanou prezidenty Havlem a Klausem. Ve skutečnosti jsme na tom hůře než někde v Bělorusku a nebo na Kubě I když nejsme zavíráni, ale jenom vyhazováni z práce, přesto žádný prostor nemáme. Platíme daně jako každý, ale nic z toho nemáme - žádný prostor, žádné prostředky. Skoro jako za Hitlera – toho vrcholného představitele „Západní kultury“.

16. „Demokraté“ a Čína. „Demokraté“ ve východní Evropě, jako Havel, Walesa a Timošenková způsobili svojí „demokratickou“ revolucí neuvěřitelné ztráty a rozkrádání v řádu mnoha set milionů eur a způsobili obrovské strádání místních obyvatel. Jejich „demokratičtí ekonomičtí specialisté“ rozprodali státní majetek a zatížili svoje státy obrovskými dluhy. Zatímco čínská ekonomika s prvky kapitalismu roste po mnoho posledních let v průměru o 10% ročně - což zajišťuje obyvatelům Číny stále lepší životní podmínky. Ano, v Číně se i popravuje, ale postižení jsou většinou lidé, kteří si to opravdu zaslouží. „Demokraté“ však v důsledku válečných akcí popravují v Iráku či Afghánistánu desetitisíce či statisíce civilních obyvatel, kteří se provinili pouze tím, že se narodili a žijí v oblastech, které si „demokraté“ vyhlédli jako svoje válčiště v boji za „demokracii“.

Válka „demokratů za demokracii“ připomíná církevní procesy, které vedly kdysi některé křesťanské církve proti čarodějnicím. Bohužel součástí tohoto „demokratického a inkvizičního“ šílenství je i naše armáda, která - jako obvykle - když má bojovat tak nebojuje, ale vyzbrojí nepřítele. A když by měla sedět na zadku doma, tak zabíjí civilisty. Jsou to „demokraté“ a nebo idioti? A nebo oboje dohromady? „Demokratům“ nestačí, že rozkradli a nebo pomáhali rozkrást ekonomiku svých států, ale zřejmě se jim zachtělo i vraždit. A tak vraždí civilisty v cizině. OK? Podle Američanů je to OK. Oni jsou na to zvyklí, již více jak 500 let válčí a vydělávají na válkách, a to je podle nich ten nejlepší „demokratický“ byznys.

17. „Demokraté“ zřejmě rádi vraždí civilisty, a to i ženy a děti. A úmyslně svoje zločiny zamlčují. Nemluví o nich. Představte si, že bydlíte v domě spolu s ostatními lidmi a jeden kluk ze sousedství, jehož rodina se Vám příliš nezdá, Vám v neděli odpoledne rozbije okno. Ale jsou bohatí a půjčili vám nějaké peníze, když jste potřebovali. Co udělá „demokrat“? Vytáhne z pod postele všechny možné palné zbraně a vlítne do bytu. Ne rodičů tohoto kluka, ale o byt dál, tam, kde se lidé nahlas modlí, ale není to „otčenáš“ a prý je jejich táta despota. Tak tam toho tátu oběsí na lustru a ostatní obyvatele bytu zmlátí a ponižují a pozvou k tomu i další „spořádané a demokratické“ občany – obyvatele toho domu, kteří kopou do těch pozůstalých a křičí na ně, že jim zavedou „nové, demokratické pořádky“. Nakonec se tito útočníci seberou a jdou do hospody, kde tento pogrom zapijí a v opilecké píše vyřvávají, jak si v domě udělali „pořádek“. Jen jim stačilo trochu domluvit. Někdo by možná mohl říci, že je to řádění Hitlerových esesáků a nebo Kukluxklanu. Ale je to bohužel obraz americké politiky a politiky jejich satelitů. A je to současnost...

18. „Demokraté“ nepovažují vůbec za nutné detailně vyřešit takový zločin, jakým byla 2.světová válka. Přitom by se měl každý zločin vyšetřit a ten s 50-ti miliony mrtvých o to víc velmi důkladně. Ke spáchání zločinu potřebujete budoucího zločince, zbraň a motiv. A když toto máme, pak může „potencionální zločinec“ zahájit svoji činnost... A pak se také můžete zeptat na motiv. Co chtěl tento zločinec a jeho pomocníci dokázat? Kdo všechno a proč jim pomáhali? Kdo všechno a jakým dílem se podíleli na spáchání tohoto ohavného zločinu? Není dílo Adolfa Hitlera vlastně tím, co dělá „Západní kapitalistickou kulturu Západní kapitalistickou kulturou“? Tedy kapitalismem bez mantinelů, který občas přerůstá ve fašismus – o tom se tehdy měli v Norimberku při souzení nacistických zločinců také bavit. Ale v podstatě by museli odsoudit sami sebe... Je to, jako když si pan Hitler ve vašem činžáku opatří zbraň, pak se napije a křičí, že jeho rodina o deseti lidech potřebuje prostor a že jim ty 3+1 v přízemí už nestačí a že jsou stejně všichni v tomto baráku omezenci a že teď zavedou „nové pořádky“.

Jeho syn, co drží rodinnou kasu, mu řekne – dobře to děláš táto, už se všichni třesou. Půjčí si peníze od místního lichváře, nakoupí zbraně za 50 tisíc a tátovi Hitlerovi řekne, že za 100000 tisíc. 50 tisíc strčí do kapsy a vycvičí rodinu v zabíjení. A pak jdou od bytu k bytu, loupí a vraždí a všichni jim dávají svoje peníze a odevzdávají jim svoje zbraně a pracují ochotně na členy této rodiny, kteří si z nich udělali svoje otroky. S velkou chutí pak vraždí příslušníky jisté rodiny, která má doma stříbrné příbory a velkou pokladničku a na stěnách vzácné obrazy. No je z toho hrozný povyk, až dojdou do patra, kde žije jistá velká rodina, kterou prý táta Stalin tluče, ale je tu pořádek a disciplína a obyvatele tohoto patra začnou také vyvražďovat a rozbíjet jim majetek. Jak se na tu „Velkou kulturu ze západního křídla“ sluší. Ale jejich táta Stalin má nějaké zbraně a ačkoliv na Hitlera dělá několik pater trochu zbabělých obyvatel činžáku, tak táta Stalin ozbrojí své syny a dcery i děti a za velikých obětí ženou Hitlerovu bandu až do přízemí, kam už nalezli rozbitými okny částečně obyvatelé vedlejšího činžáku, aby pomohli Stalinovým lidem. Hitler se nakonec zabije sám a jeho zbylá rodina zaplatí jen nějakou malou částku – zřejmě za rušení nočního klidu, protože prý všichni členové Hitlerovy rodiny „byli pomýlení a nemůže se na ně vztahovat vina jako na celek.“ Část obyvatel domu pod dojmem tohoto vítězství přejde na životní styl a pořádek Stalinovy rodiny a část z nich si nechá ten svůj. Škodu na svém majetku si zaplatí většinou pozůstalí po obětech, protože není síla, která by jim vymohla spravedlivé odškodnění. Dal by se o tom natočit i film. Použít Haškovy geniality – autora dobrého vojáka Švejka – který světové dění převádí na život ve své ulici a okolí. Jenže tentokrát by to nebyla ta první válka, ale ta druhá, co měla 5x více obětí. V „demokracii“ se prostě válečné škody neplatí. A kdo trpěl, ať trpí ještě jednou... Zvláště, když se nám nelíbil jeho životní styl a nepatří k nám, že?

Ať trpí oběť, vrazi jsou přece naši známí ze „Západní kapitalistické kultury“..., že? No a tak může „Západní kultura“ a její vrcholný představitel Hitler za zabití 30-ti milionů obyvatel SSSR a za poválečné hladomory a nízkou životní úroveň a utrpení obyvatel SSSR, kteří přežili tuto hroznou genocidu. Německo, kterému „Západní kultura“ pomohla po 1. světové válce opět se vyzbrojit, se chovalo jako blázen, kterému sice prodáte draze zbraň, ale ono vás potom tou zbraní ohrožuje i vaši rodinu a když vám zaplatí pak penězi ze sousedovy pokladničky, kterého pět minut před tím zabili. Prostě, když někoho zabijete, třeba na ulici před vaším domem v evropském velkoměstě, tak si půjdete sednout alespoň na 10 let. Když zabijete v Iráku a nebo Afghanistanu několik set tisíc nevinných lidí a jste představitel „západní kultury“, tak se o tom ani nemluví a žádná oficiální čísla o tom nebudou existovat. Prostě máte dostatek zbraní pro hromadné průmyslové vyvražďování, chcete tady na cizím území zavést nové pořádky – tak si počínáte trochu jako táta Hitler. V tom je odvěký princip kapitalismu a „Západní kultury“. A když se někde porušují „lidská práva“, pak třeba v Číně. Čína je vhodný objekt, ta s nikým neválčí, je komunistická, nepatří do „Západní kultury“ a proto je třeba jí trochu přetřít „černou barvou“. To začnou „demokraté“ - nebo spíše jejich profesionální klaka - řvát, skoro jako za Hitlera a Goebelse pod heslem „krásný kapitalismus a špinavý a zločinný komunismus“. Přece není možné, aby komunisté vymysleli něco dobrého. U nich to bude mít Čína vždycky špatné... Síla omezenosti a demagogie propagandy „Západní kultury“ je prostě neomezená.

19. Ať za nás umírají jiní, my je pak budeme pomlouvat... „Demokraté“ uvádějí, kolik lidí v SSSR zabil Stalin. Toto číslo je někde mezi jedním a třiceti miliony. Když uvádějí tato čísla, pak by měli uvádět také i to, kolik obyvatel SSSR zahynulo vzdáním se kapitalistického Československa Hitlerovi. Kapitalistická Československá republika se ani nezmohla na to, aby zlikvidovala svoje zbraně, když už tedy nechtěla bojovat a naopak ještě asi 4 roky pro Hitlera vyráběla zbraně. Toto vzdání se a tato kolaborantská činnost znamenala smrt pro nejméně 1 až 2 miliony obyvatel tehdejší SSSR. Také tato čísla by se mohla uvádět v oficiálních statistikách – pokud bychom ovšem byly dost stateční je tam dosadit. A to upřímně řečeno nejsme... A také rádi lžeme, abychom vypadali lépe.

20. Poradíme vám s demokracií.

Hitler chtěl být první, a to i se svým německým národem a chtěl rozkazovat jiným, jak mají žít a jak se mají podřídit německé totalitě. To ovšem velice vyhovovalo bankám a zbrojařům „Západní kultury“, kteří tuto výnosnou hru přijali a s radostí financovali vyzbrojování Německa.

Smyslem amerického snu a snažení je být první a to jakýmikoliv prostředky. Snažit se o demokracii, která dá ostatním demokraticky si vybrat „Americkou demokracii“ a nebo „Americkou demokracii“ a nebo bombardování. To lidem házejí bomby tak dlouho na města, až dotyčným dojde, že si měli vybrat „Americkou demokracii“. Američané vydělali na 1. i 2. světové válce a z období recese přešli přímo do období rozkvětu. Dnes jsou v recesi, hluboce zadlužení, dobře vyzbrojení a nějaká ta válka by se jim jistě hodila. Nenápadně někde něco rozšťourat. Třeba jako v Gruzii, pomocí úchylného nájemného vraha „Západní kultury“, který dá střílet ze všech hlavní do ruské menšiny, což si ovšem hrdí Rusové nemohou nechat dovolit. A je to tady, třeba i tak to jde...

Činnost „Západní kapitalistické kultury“, která přepadla prostřednictvím Hitlera a Němců komunistický stát SSSR a měla za následek 30 milionů mrtvých, 30 milionů zraněných a minimálně 100 milionů obyvatel SSSR uvržených do chudoby - to jsou výsledky, které se nedají zpochybnit. Také toto jsou výsledky té „Západní kultury“. Některými politiky tolik vychvalované. Také tato fakta by se mohly občas objevit v učebnicích dějepisu.

21. Boty „demokracie“.

Irácký novinář, který hodil po americkém presidentovi botu, byl těžce zbit a zavřen do vězení bez možnosti návštěv rodiny. Také mu hrozí asi 12 let vězení. Hodíte-li však botu po čínském premiérovi, který nikoho nikdy nezabil a stará se především o blaho svého miliardového národa, jako se to stalo v Anglii, pak dostanete pouze pořádkovou pokutu. I toto je „demokracie“.

Čili – když jste „demokrat“, můžete si vymyslet válku - jako pánové Bush a Blair – a zabít několik set tisíc lidí. Byznys je byznys a válka je pro Američany ten nejlepší byznys – tak proč by ho neprovozovali? Jistá v část Američanů vydělala vždycky na všech válkách, kterých se USA zúčastnily. I toto je ta „demokracie“. A taková je ta celá jejich „Demokratická západní kultura“. Můžete lhát, krást a zabíjet, ale musíte někam patřit a musíte mít vlivné přátele... A pak vám třeba prominou i tu 2. světovou válku... Možná i tu třetí... Za to, že jste masový vrah statisíců, vám nic nehrozí. Za spoluúčast a nebo napomáhání také ne. Jste-li ovšem statečný a hodíte-li po tomto vrahovi statisíců svých spoluobčanů boty – pak vám hrozí 12 let a „demokratická“ nakládačka k tomu. PS: Nakonec z toho byl rok natvrdo a nějaká ta „demokratická“ nakládačka a mučení navrch.Zde můžete ohodnotit stránky:
velmi dobré
- [2227]
dobré
- [329]
průměrné
- [56]
podprůměrné
- [137]
nelíbí se mi
- [57]

Celkem hlasů: 2806


kontakt:
info@disident.cz

Valid HTML 4.01 Transitional

Ověřit CSS!

design www.h-web.cz 2010